คลังเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างอีกรอบ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.การคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่า ในวันที่ 19 ธ.ค. 2560 จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกครั้ง โดยจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการหารือร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ไปแล้ว เนื่องจากยังมีข้อสังเกตจากหลายส่วนที่ต้องเร่งชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจก่อนมีการประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการ

“ยังมีอีกหลายส่วนที่ต้องเร่งหาข้อสรุปเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุด หลังจากยังมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างว่าควรดำเนินการในแต่ละส่วนที่ยังไม่ชัดเจนอย่างไร เช่น ที่ดินที่เป็นสนามกอล์ฟ สวนสนุก หรือสวนสัตว์ ก็ต้องมาดูในส่วนนี้ให้ละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด” นายวิสุทธิ์ กล่าว

นายวิสุทธิ์ กล่าวอีกว่า ขณะที่กรรมาธิการยังยืนในส่วนของการยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยลดลงมาเหลือ 20 ล้านบาท จากเดิม 50 ล้านบาท เพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้น ขณะที่ข้อสังเกตเรื่องที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 นั้น เบื้องต้นที่ประชุมกรรมาธิการเสนอจะให้ลดอัตราภาษีที่จัดเก็บลงมามากๆ เช่นอาจจะเหลือ 0.02% เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าของที่อยู่อาศัยมากเกินไป เช่น หากที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ราคา 10 ล้านบาท เจ้าของก็จะมีภาระภาษีสำหรับส่วนนี้ที่ 2 พันบาทต่อปี ซึ่งก็น่าจะอยู่ในระดับที่รับได้และไม่เป็นภาระมากเกินไป

นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ก็ต้องมาพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าภาระภาษีจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ ดังนั้นอาจจะมีการร่างบทบรรเทาภาระภาษีให้เพื่อไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไป เช่น ตามกฎหมายเดิมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวเคยมีภาระภาษีอยู่เท่าใด แต่เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่และมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น ก็จะให้ผู้ประกอบการจ่ายภาระภาษีในส่วนที่เพิ่มขึ้นเพียง 25% เท่านั้น โดยจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นปีละ 25% เพื่อเป็นการดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ยังสามารถดำเนินกิจการไปได้

อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเร่งหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อให้กฎหมายสามารถประกาศใช้ได้ทันตามเป้าหมายในช่วงต้นปี 2562