เปิดอัตราภาษีบ้านที่ดิน เตรียมตัวไว้!! ก่อนบังคับใช้ต้นปี 62

คลัง เปิดฟังความเห็นอีกครั้งร่างภาษีที่ดิน 19 ธ.ค. ก่อนเร่งสรุปให้ชัด เตรียมประกาศใช้ต้นปี 62 ชี้กรรมาธิการยังยืนกราน ให้รีดเก็บบ้านหลังแรกราคาเริ่มที่ 20 ล้าน จากเดิม 50 ล้าน ส่วนหลังที่ 2 ลดอัตราเหลือ 0.02%... เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ระบุ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อีกครั้งในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ โดยจะรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้หารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ พบว่ายังมีข้อสังเกตจากหลายส่วนที่ต้องเร่งชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจก่อนมีการประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องเร่งหาข้อสรุปให้เกิดความชัดเจนที่สุด เช่น ที่ดินที่เป็นสนามกอล์ฟ สวนสนุก หรือสวนสัตว์ ต้องมาดูให้ละเอียดเพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด
 
ทั้งนี้ กรรมาธิการยังยืนในส่วนของการยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยลดลงมาเหลือ 20 ล้านบาท จากเดิม 50 ล้านบาท เพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้น ขณะที่ข้อสังเกตเรื่องที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เบื้องต้นจะให้ลดอัตราภาษีลงมาเหลือ 0.02% เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าของที่อยู่อาศัยมากเกินไป เช่น หากที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ราคา 10 ล้านบาท เจ้าของจะมีภาระภาษีสำหรับส่วนนี้ 2,000 บาทต่อปี ซึ่งน่าจะอยู่ในระดับที่รับได้ และไม่เป็นภาระมากเกินไป นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องมาพิจารณาในรายละเอียดว่า ภาระภาษีจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ ดังนั้นอาจจะมีการร่างบทบรรเทาภาระภาษี เพื่อไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไป เช่น ตามกฎหมายเดิมผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวเคยมีภาระภาษีอยู่เท่าใด แต่เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่และมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น จะให้ผู้ประกอบการจ่ายภาระภาษีในส่วนที่เพิ่มขึ้นเพียง 25% เท่านั้น เพื่อเป็นการดูแลผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดำเนินกิจการไปได้ ซึ่งทั้งหมดจะเร่งหารือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อให้กฎหมายสามารถประกาศใช้ได้ทันตามเป้าหมายในช่วงต้นปี 2562 พร้อมย้ำว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ใช่กฎหมายภาษีใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงจากกฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ คือภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งใช้กันมานาน ดังนั้นอัตราภาษีที่เก็บ จึงจะไม่แตกต่างจากเดิมจนกลายเป็นภาระของประชาชน สำหรับอัตราเพดานภาษีที่รัฐบาลเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ที่ดินเพื่อการเกษตร เพดานภาษี 0.2% และให้เว้นเก็บภาษีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่ดินมูลค่า 50-100 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.05% และมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.10% ประเภทที่ 2 เป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัย เพดานภาษี 0.5% เว้นภาษีบ้านหลังแรกมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท บ้าน 50-100 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.05% และเกิน 100 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.10% สำหรับบ้านหลังที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.03% บ้าน 50-100 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.05% และเกิน 100 ล้านบาท ให้เก็บภาษี 0.10% ประเภทที่ 3 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และประเภทที่ 4 ที่ดินว่างเปล่า กำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 2% โดยมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท เก็บภาษี 0.3% มูลค่า 20-50 ล้านบาท เก็บภาษี 0.5% มูลค่า 50-100 ล้านบาท เก็บภาษี 0.7% มูลค่า 100-1,000 ล้านบาท เก็บภาษี 0.9% มูลค่า 1,000-3,000 ล้านบาท เก็บภาษี 1.2% และมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท เก็บภาษี 1.5%.