คอนโดสมุทรปราการพุ่ง20% ราคา‘ที่อยู่อาศัย’ขยับ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคา“ที่อยู่อาศัย” ประเภทอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) และแนวราบรายไตรมาส เพื่อสำรวจราคาขายและจำนวนโครงการเปิดใหม่ และวิเคราะห์สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

สำหรับการสำรวจล่าสุด ไตรมาส 4 ปี 2560 ด้านราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคา ปี2555 เป็นปีฐาน

วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  กล่าวว่าภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาด ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2560 เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามพื้นที่ พบว่า กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 6.3%  พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด คือ นนทบุรีและสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 6.2%

จากการสำรวจพบว่า อาคารชุดใหม่ ในระดับราคาต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อ ตร.ม.ในทุกกลุ่ม ไตรมาส4 ปี2560 เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ระดับลักชัวรี ราคาสูงกว่า 2 แสนบาทต่อตร.ม. ปรับราคาเพิ่มขึ้น 10-12% ถือเป็นกลุ่มที่มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นมากที่สุด แต่ราคาลดลง 5.4-7.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560

ส่วนกลุ่มราคาสูง  ราคา 1.2-2 แสนบาทต่อตร.ม. ปรับราคาเพิ่มขึ้น 0.9-2.9%  ขณะที่กลุ่มราคาปานกลางค่อนข้างสูง ราคา 8 หมื่นบาท - 1.2 แสนบาทต่อตร.ม. มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 1.5-3.5%

กลุ่มราคาปานกลาง ราคา 5-8 หมื่นบาทต่อตร.ม. ปรับราคาลดลง 0.5 -1%  สำหรับกลุ่มราคาล่าง ราคาไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อตร.ม. ปรับราคาเพิ่มขึ้น 2.9-3.9%

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่ากลุ่มลักชัวรี กลุ่มปานกลางและระดับราคาล่าง มีราคาปรับลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการมีการเร่งยอดขาย จึงมีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสดและของแถมต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 รูปแบบส่งเสริมการขายกลุ่มอาคารชุด ไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วนใหญ่ 42.3%  มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 36.2% เป็นส่วนลดเงินสด และ 19.2% ออกค่าธรรมเนียมการโอนให้กับลูกค้า ส่วนข้อเสนออื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยพิเศษ, อยู่ฟรี 1 ปี ฯลฯ มีเพียง 2.3%

การสำรวจยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากสุด 5 ลำดับแรก ในไตรมาส 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่  สมุทรปราการ ในทุกอำเภอ ราคาเพิ่มขึ้น 20.9%

เขตปทุมวัน ราคาเพิ่มขึ้น 20.3%  พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง เขตวัฒนาและเขตคลองเตย ราคาเพิ่มขึ้น 20%   พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น เขตวัฒนาและเขตคลองเตย ราคาเพิ่มขึ้น 18.2%   พื้นที่ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาเพิ่มขึ้น 18%

สำหรับ ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2560  ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด  คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 2.7%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า  กรุงเทพฯ  เพิ่มขึ้น 2.4%  ปริมณฑล 3 จังหวัด เพิ่มขึ้น 3%

หากพิจารณา ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่ในตลาด ในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ในไตรมาส 4 ปี 2560 เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

ราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด เพิ่มขึ้น 2.2%  พบว่า กรุงเทพฯ ราคาเพิ่มขึ้น 1.8%  ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด เพิ่มขึ้น 2.4%

ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ราคาเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า  กรุงเทพฯ ราคาเพิ่มขึ้น 2.9%  ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด   ราคาเพิ่มขึ้น 3.6%

ทั้งนี้ พบว่ารูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 4 ปีก่อน ในกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบ ส่วนใหญ่ 34.5%  มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ทองคำ ฯลฯ รองลงมา  30.9%  มีข้อเสนอเป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ , 18.6% มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด และ 16% มีข้อเสนอเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ เช่น จัดสวนฟรี 1 ปีแรก ติดตั้งอินเตอร์เน็ตฟรี 1 ปีแรก กำจัดปลวกฟรี 1 ปีแรก ค่าสโมสรฟรี 1 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยพิเศษในการผ่อนชำระ 2-3 ปีแรก ติดตั้งสัญญาณกันขโมย และแจกทองคำ เป็นต้น 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/788278