เกี่ยวกับเรา

The Land Agent 4.0

รับปรึกษา ตัวแทน ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารและทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรามีความสะดวก รวดเร็ว ดำเนินในระบบ Online 4.0 ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ในราคาที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้ง เรามีฐานลูกค้าลูกค้ามากมาย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของท่านในการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทันท่วงที

เรามีการให้บริการแนะนำด้านทางสินเชื่อธนาคาร รวมถึง บริการด้านกฎหมาย อาทิเช่น บริการร่างสัญญาจะซื้อจะขาย หรือบริการด้านทำธุรกรรมต่างๆ ณ สำนักงานที่ดิน

ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

The Land Agent 4.0